Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Vekaletname Çalışma Alanlarımız İçtihatlar Sorular & Cevaplar Kariyer İletişim

Yol Tarifi

İçtihatlar

İbranameye Değer Verilerek Tazminat Taleplerinin Reddedilemeyeceği

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/34008

K. 2005/39190

T. 12.12.2005

• İŞ AKDİNİN FESHİ ( Fazla Mesai Yıllık Ücretli İzin Ücretlerinin Ödenmediği İddiası İle - Davalının Savunmayla Çelişir İbranameye Dayanması Davacıya İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödendiğini Savunması/Gerekli Kanıtlar Toplanmadan İbranameye Değer Verilerek Davanın Reddedilemeyeceği )

• İBRANAMENİN SAVUNMA İLE ÇELİŞMESİ ( Davacıya İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödendiğini Savunması/Gerekli Kanıtlar Toplanmadan İbranameye Değer Verilerek Davanın Reddedilemeyeceği - Kıdem Tazminatı Fazla Mesai Yıllık Ücretli İzin Ücretleri Talebi )

4857/m. 32

ÖZET : Davacı iş sözleşmesini fazla mesai ücretinin ödenmemesi, yıllık ücretli izin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle feshettiğini ileri sürmesine karşın davalı savunmayla çelişir ibranameye dayanmış, davacının işten ayrıldığı halde ihbar ve kıdem tazminatı ödendiğini savunmuştur. Mahkemece gerekli kanıtlar toplanmadan anılan ibranameye değer verilerek davanın reddi hatalıdır.

 

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai, yıllık izin ücreti, hafta ve genel tatil paralarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

 

Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Davacı iş sözleşmesini fazla mesai ücretinin ödenmemesi, yıllık izin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle fethettiğini ileri sürmesine rağmen davalı savunmayla çelişir ibranameye dayanmış, davacının işten ayrıldığı halde ihbar ve kıdem tazminatı ödendiğini savunmuştur. Mahkemece anılan ibranameye değer verilerek davanın reddi hatalıdır. Mahkemece taraf delilleri toplanarak davacının talepleri hakkında bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz haremin istek halinde ilgiliye iadesine 12.12.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.