İcra Hukuku

Alacak tahsiline ilişkin icra-iflas takipleri,

İcra takiplerine itiraz, şikayete ilişkin İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemeleri nezdindeki davalar,

İtirazın kaldırılması, iptali, menfi tespit, tasarrufun iptali ile sair davalar,

İflas ve İflas erteleme davaları.