VEKALETNAME

Talep edilen iş ve işlemler ile ilgili düzenlenecek vekaletname işin niteliği ve kapsamı yönünden farklılık arz ettiğinden, bu hususlarda büromuz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.