Hukuki Danışmanlık

Kişi ve kurumlara yönelik genel ve sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri, 

Somut hukuki olay ve olgulara yönelik yazılı hukuki mütalaa hazırlanması,

Sözleşme hazırlanması, 

Mevcut sözleşmelerin tetkiki, 

Önleyici ve yönlendirici hukuki danışmanlık hizmetleri.